Xingzhong Xu

45 River Dr S #407,

Jersey City, NJ 07310

201-888-4979 xu.xeno@gmail.com

www.sirxu.com


PROJECT EXPERIENCE

EDUCATION

RESEARCH

TECH. SKILLS